Psykoterapi

Katrine Enemark

Psykoterapi hos mig

Det kan være overvældende at opsøge en terapeut første gang, og samtidig kan det blive det vigtigste skridt i dit liv.

At gå i terapi er en mulighed for i et trygt og empatisk rum at lære dig selv bedre at kende, og hvor du kan udtrykke dig frit. Jeg vil hjælpe dig til at få skabt plads, tid og ro til at gå på opdagelse i dig selv og det som fylder lige her og nu, støttet af og med faglig og nærværende bevidsthed.

Jeg arbejder oplevelsesorienteret og ud fra en emotionsfokuseret psykoterapeutisk retning. Dvs. at der tages udgangspunkt i det som fylder hos dig lige her og nu, dine følelser og oplevelser vil være fokus i terapien.

Terapien tager udgangspunkt i, hvor du er, og hvad du har brug for. Hver terapi formes efter den enkelte og sammen finder vi ud af om du skal have samtaleterapi og/eller i en kombination med noget mere kropsligt, åndedrætsterapi.

Den trygge relation mellem klient og terapeut er fundamentet for at du kan dele sårbare, udfordrende og smertefulde sider og jeg vil derfor altid have fokus på trygheden imellem os.

Den trygge og tillidsfulde relation er alt afgørende for, at du kan åbne op til det indeni dig, som har brug for kontakt og nærvær og så vi sammen kan udfolde og arbejde ind i tematikker og følelsesmæssige tilstande som ellers kan være svære for dig at være med.

Katrine Enemark

Hvordan arbejder jeg?

Emotions fokuseret terapi (EFT) er en evidensbaseret terapiform som tager udgangspunkt i at vores følelser er vores indre navigations system.

EFT’en har bl.a. fokus på:

  • Hvad der tjener os godt eller dårligt i vores liv
  • Hvilke følelser der er velkommen og hvilke der lægges låg på
  • Hvilke følelser der fylder for meget eller for lidt
  • Hvilke behov der udtrykkes og hvilke der holdes tilbage
  • At regulere uro og angst
  • At forstå uhensigtsmæssige reaktioner fra fortiden

Vi mennesker er meget præget af det vi er vokset op i, og det vi senere har erfaret i livet på godt og ondt.

Undertiden har samspillet med omverden efterladt os med en forkertheds-følelse og et mindreværd, hvilket kan føre til stress, depression, angst, afmagtsfølelse og isolation.

I EFT-terapien er det altafgørende at klienten bliver mødt i et trygt, empatisk og ufordømmende rum, således at klienten kan åbne op til oplevelser og eller følelser som måske tidligere har været nødt til at blive pakket væk. EFT hjælper klienten med at lære sige selv bedre at kende, få kontakt til de grundlæggende følelser og behov for derved igen at kunne skabe retning og mening i sit liv.

Det handler altså om at gå igennem de svære følelser fremfor at gå udenom dem! Som Leslie Greenberg skriver: “You can’t leave a place until you have arrived.”

Jeg har levet et liv med angst og en overbevisning om, at jeg skal klare alting selv, og at jeg ikke er god nok.
Med Katrines blide, kærlige støtte og rummelighed, har hun givet mig den tryghed, jeg havde brug for, for at finde ind til de gamle traumer og mønstre, der begrænsede min livsudfoldelse. Katrine har en meget kærlig og fin indføling i både de kropslige og mentale processer, og jeg har derfor altid følt mig set og hørt under mine sessioner. Jeg har i mange år søgt efter min indre kærlighed til mig selv, min indre glæde og det legende barn, og nu har jeg fundet hende. Jeg føler mig som et nyt menneske, for jeg er god nok, og jeg kan altid række ud efter støtte hos andre, det trygt. Det er aldrig for sent at give sig selv den gave.

Mette 64 år

Alle dine følelser er velkomne